Assessoria Contable

contable

La comptabilitat ha de ser la imatge fidel de la realitat de la seva empresa, per la qual cosa necessita algú de la seva confiança

  • L’experiència ens ha ensenyat que cada client necessita un servei personalitzat. Conscients d’aquesta realitat, Assessoria Montal pot realitzar la comptabilitat completa de la seva empresa partint únicament de les dades que el client faciliti (extractes bancaris, factures emeses i rebudes, etc …) per tal d’alleujar al client d’aquesta àrdua tasca.
  • No obstant això, entenem que la informació al client és imprescindible, per això, encara vostè no porta la seva pròpia comptabilitat sempre tindrà la possibilitat de connectar al nostre sistema informàtic i consultar quan vulgui i des d’on vulgui seva pròpia comptabilitat.

Entrada d’assentaments comptables a partir de la documentació aportada pel client.
Lliurament periòdica de balanços per al correcte control de l’estat comptable.
Actualització permanent dels llibres comptables i la seva puntual legalització davant el Registre Mercantil en els diferents formats permesos.