Assessoria Fiscal

fiscal

La fiscalitat, el pla d’estalvi més important de tot contribuent

És innegable la vital importància que té la fiscalitat en les empreses. Una correcta aplicació de la normativa fiscal unida a un control de costos fiscals és imprescindible i ha de ser un dels eixos principals de tota empresa. Comptar amb un assessor que conegui la fiscalitat del teu negoci t’aportarà avantatges respecte als teus competidors.

Confecció i presentació d’autoliquidacions d’IVA, IRPF, Impost de Societats, Declaracions de Renda, Patrimoni, Model 347, Declaracions intracomunitàries (intrastat i 349), Impost de Transmissions Patrimonials.
Estudi i càlcul d’activitats en Estimació Objectiva (mòduls) o Estimació Directa.
Assistència i assessorament en cas de requeriments de qualsevol tipus de l’Agència Tributària (Inspeccions, Actuacions de comprovació limitada, etc …).
Seguiment i control de la fiscalitat de la seva empresa.
Informació actualitzada de canvis normatius.