Assessoria Laboral

laboral

La recerca constant de l’equilibri entre el benestar dels empleats i l’eficàcia de l’empresa

El departament laboral és sens dubte el que més maldecaps pot provocar a un empresari. Tenir la seguretat d’estar ben assessorat en tot moment és senzillament imprescindible.

Contractes de treball, pròrrogues, modificacions, finalitzacions de contracte.
Càlcul i confecció de nòmines de treballadors.
Butlletins de cotització a la Seguretat Social.
Obertures de centres de treball.
Certificats d’Empresa.
Tramitacions d’accidents de treball, Incapacitats temporals.
Estudis de contractació.
Assistències a actes de conciliació (CEMAC)
Bonificacions a partir de la tipologia del contracte.
Legalització de llibres de visita, etc …