Assessoria Mercantil

mercantil

La meva empresa… què fer, com fer-ho i per a què?

Constitució de tot tipus de societats mercantils (SA, SL, SLP, etc ..)
Dissolucions i liquidacions de societats mercantils.
Legalització i gestió de llibres comptables davant el Registre Mercantil (llibre diari i inventari i comptes anuals) i llibres societaris (Socis i Actes).
Sol·licitud de notes simples informatives a l’instant.
Preparació d’acords socials i transcripció al llibre d’actes.
Compravenda de societats mercantils, modificacions estatutàries.
Convocatòria de Juntes.
Confecció i presentació de comptes anuals davant el Registre Mercantil.