La comptabilitat: un factor clau per al control financer de la seva empresa

L’assessoria comptable és imprescindible per a qualsevol negoci o empresa. L’experiència ens ha ensenyat que cada client necessita un servei personalitzat. Conscients d’aquesta realitat, Montal Assessors i Advocats pot realitzar la comptabilitat completa de la seva empresa partint únicament de les dades que el client faciliti (extractes bancaris, factures emeses i rebudes, etc …) per tal d’alleujar al client d’aquesta àrdua tasca.

La gestió comptable és una tasca clau per a qualsevol empresa, ja que ofereix una visió precisa de la seva salut financera. Per això, és important que la comptabilitat sigui la imatge fidel de la realitat de la seva empresa, i per a això és necessari confiar en un professional experimentat i de confiança.

Un comptable competent ha de garantir que els balanços es lliurin periòdicament per al correcte control de l’estat comptable de la seva empresa. Això ajuda a identificar qualsevol desviació o problema i prendre les mesures adequades per a resoldre-ho.
A més a més, és crucial que els llibres comptables estiguin actualitzats de forma permanent i legalitzats davant del Registre Mercantil. Això s’ha de fer en els diferents formats permesos per assegurar que la informació sigui precisa i fiable.

En resum, si vol mantenir la salut financera de la seva empresa, és important comptar amb un professional competent i de confiança. Montal Assessors s’encarrega de la gestió comptable i garanteix que els balanços es lliurin periòdicament i els llibres comptables estiguin actualitzats i legalitzats davant del Registre Mercantil. Això ajudarà a tenir una imatge fidel de la realitat de la seva empresa i a prendre decisions informades i efectives.

L'accés fàcil i ràpid a la teva comptabilitat

Amb més de 30 anys d’experiència, Montal Assessors i Advocats ofereix el servei d’assessoria comptable per a empreses de Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Terrassa i a tot el Vallès Occidental.

No obstant això, entenem que la informació al client és imprescindible, per això, encara vostè no porta la seva pròpia comptabilitat sempre tindrà la possibilitat de connectar al nostre sistema informàtic i consultar quan vulgui i des d’on vulgui seva pròpia comptabilitat.