Assessorament en Dret Laboral per a empreses i treballadors

El dret laboral regula les relacions entre les empreses i els treballadors, amb l’objectiu de garantir els drets i les obligacions de les parts en matèria laboral. Montal Assessors i Advocats ofereix assistència en una àmplia varietat de qüestions relacionades amb aquest àmbit, incloent acomiadaments, reclamacions de quantitat, negociació de convenis col·lectius i la sol·licitud d’incapacitats permanents.

Els nostres advocats especialistes en Dret Laboral estan familiaritzat amb les normatives i procediments relacionats amb la seguretat social, la prevenció de riscos laborals i la confecció de nòmines i assegurances socials. També oferim assistència en procediments davant Inspecció de Treball i en la impugnació d’actes d’infracció.

Davant la necessitat d’assessorament jurídic en dret laboral, comptar experiència de Montal Assessors i Advocats és la millor opció per garantir que els vostres drets laborals estiguin protegits i defensats de manera adequada.