Assessoria Mercantil per a la constitució i gestió eficient de societats mercantils

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis d’Assessoria Mercantil a Sant Quirze i el Vallès Occidental, relacionats amb la constitució i gestió de societats mercantils.
Oferim suport en la constitució de tot tipus de societats mercantils, ja siguin SA, SL, SLP o altres. A més, també ens encarreguem de les dissolucions i liquidacions de societats mercantils per assegurar que tots els procediments es realitzen de manera correcta i eficient.

A Montal Assessors i Advocats també ens encarreguem de la legalització i gestió de llibres comptables davant el Registre Mercantil, incloent-hi el llibre diari , l’inventari i els comptes anuals, així com els llibres societaris i el llibre de socis i actes.
A més, oferim serveis de sol·licitud de notes simples informatives a l’instant, la preparació d’acords socials i la seva transcripció al llibre d’actes. També ens encarreguem de la compravenda de societats mercantils, així com de les modificacions estatutàries necessàries.

Per garantir la correcta gestió de les societats mercantils, oferim serveis de convocatòria de Juntes com la confecció i presentació de comptes anuals davant el Registre Mercantil.
Confieu en el nostre servei d’assessoria Mercantil per a la gestió eficient i professional de les seves societats mercantils. Posem a la seva disposició el nostre coneixement i experiència per ajudar-lo a obtenir els millors resultats en la seva activitat empresarial.