Dret Mercantil: La clau per a un creixement empresarial sòlid i sostenible

Actualment és primordial estar ben assessorat en dret mercantil, una àrea del dret en la qual un bon assessorament i prevenció evita molts problemes.

Amb Montal Assessors i Advocats, tindràs un suport integral en totes les fases del Dret Mercantil. Estem al teu costat per ajudar-te a prendre les decisions adequades per al teu negoci i per protegir els teus interessos

Constitució de Societats

El Dret Mercantil és una branca del dret que regula les activitats econòmiques i les relacions comercials entre les empreses i les persones físiques. Un dels seus àmbits més importants és la Constitució de Societats, que regula la creació i el funcionament de les empreses i les societats comercials.

Procediment concursal

El Procediment Concursal és un altre aspecte important del Dret Mercantil. Aquest procediment regula les situacions de fallida de les empreses i les societats comercials, i permet la seva reorganització o liquidació en cas que sigui necessari.

Dret de patents i marques

El Dret de Patents i Marques és fonamental per a les empreses, ja que protegeix els seus productes i serveis davant la competència deslleial. Això permet que les empreses puguin protegir la seva propietat intel·lectual i les seves inversions.

Redacció d'estatuts propis i acords socials

Per a garantir el bon funcionament de les societats, és important que els seus estatuts i acords socials estiguin ben redactats. Això permet que tots els membres de la societat estiguin alineats en les seves decisions i les seves activitats.

Dissolució i Liquidació de Societats

En el cas que sigui necessari, el Dret Mercantil també regula la Dissolució i Liquidació de les societats. Aquest procediment permet la finalització de la vida útil de la societat de manera ordenada i justa per a tots els seus membres.

Fusions i escissions

Les Fusions i Escissions són altres operacions que es regulen en el Dret Mercantil. Aquestes operacions permeten a les empreses i les societats comercials reestructurar-se o unir-se per a aconseguir una major eficiència i competitivitat en el mercat.