Optimitza la gestió dels recursos humans amb l'assessorament laboral de confiança

L’assessoria laboral per a empreses te com a objectiu ajudar a complir amb les lleis laborals i a prevenir conflictes amb els treballadors. Això inclou temes com la contractació de treballadors, càcul i confecció de nòmines, certificats d’empresa, i les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral.

El departament laboral és sens dubte el que més maldecaps pot provocar a un empresari. Tenir la seguretat d’estar ben assessorat en tot moment és senzillament imprescindible.

Oferim tot el necessari per a la gestió adequada dels recursos humans d’una empresa, des dels contractes de treball fins a les nòmines de treballadors, passant per les obertures de centres de treball, certificats d’empresa i tramitacions d’accidents de treball i incapacitats temporals.

L’assessoria laboral de Montal Assessors i Advocats ofereix el millor suport a les empreses per ajudar-les a complir amb les seves obligacions legals en matèria laboral i dret laboral, incloent el càlcul i confecció de les nòmines de treballadors i els butlletins de cotització a la Seguretat Social.

Servei integral i atenció personalitzada

A Montal Assessors i Advocats, disposem de l’experiència i el personal especialitzat per a assessorar i gestionar el departament de recursos humans d’una empresa. Oferim un servei integral que abasta des dels contractes de treball fins a les nòmines dels treballadors, passant per les obertures de centres de treball, certificats d’empresa i tramitacions d’accidents de treball i incapacitats temporals. Ens encarreguem de garantir que la gestió dels recursos humans de l’empresa es realitzi amb la màxima eficiència, eficàcia i efectivitat.

Amb el nostre servei d’assessorament i gestió de recursos humans, les empreses poden estar segures que compleixen amb totes les lleis i normatives laborals vigents, així com amb les obligacions establertes en matèria de seguretat i salut laboral. A més, oferim una atenció personalitzada a cada empresa per assegurar-nos que els serveis que oferim s’adaptin a les seves necessitats i expectatives.